PDF žiadosť

Stiahnite a vyplňte Žiadosť o zmenu údajov

alebo stiahnite a vyplňte Hlásenie zmeny odberateľa