Ako môžete
nahlásiť stav
vášho vodomeru?

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na telefónnom čísle +421 (0) 908 097 975 v pracovných dňoch medzi 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 hod.

Pred volaním si pripravte údaje o odbernom mieste. Nahláste číslo a adresu odberného miesta, číslo a stav vodomeru v m3.

Stav vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom emailu na info@rvs.sk

Vzor emailu: Peter Chmelo, Ružová 19/B, Bratislava, č. vodomeru: 123456789, stav 100 m³, 15.01.2022

Ak ste si v poštovej schránke našli odpočtovú kartičku, prosím, riaďte sa pokynmi uvedenými na tejto kartičke.

rvs.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio