Platbu za dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd, zrážky a za ďalšie výkony a využívané služby môžete zrealizovať niekoľkými spôsobmi.

Bankovým prevodom

Prevodom na bankový účet prostredníctvom internet bankingu alebo prevodným príkazom.

Úhrada poštovou poukážkou typu „Poštový poukaz na účet“

Pomocou QR kódu

Stačí otvoriť aplikáciu internet bankingu, zvoliť rýchlu platbu.

  1. Na svojom mobilnom telefóne otvorte aplikáciu internet bankingu,
  2. nájdite ikonku rýchle platby/platby podľa skenera.
  3. Oskenujte QR kód uvedený na faktúre.
  4. Všetky údaje platby sa vám automaticky nahrajú
  5. do platobného príkazu.
  6. Dokončite platbu.

Číslo bankového účtu

SK53 1100 0000 0029 4011 7953

Adresa zákazníckeho centra

Regionálna vodárenská spoločnosť,
Panenská 7, 811 03 Bratislava

Pri platbe na bankový účet nezabudnite, prosím uviesť všetky platobné údaje (najmä správny variabilný symbol)

Vysvetlenie Faktúry

A

Číslo faktúry

B

Číslo zákazníka/odberateľa, potrebné pre komunikáciu s RVS

C

Pomocou QR kódu viete pohodlne
a rýchlo uhradiť faktúru cez IB/
v aplikácii Vašej banky

D

Číslo odberného miesta, potrebné pri komunikácii s RVS

E

Vodné a stočné – fakturované položky

F

Fakturované množstvo v m3

G

Aktuálna cena za položky z rozhodnutia ÚRSO bez DPH

H

Celková suma za spotrebované množstvo s DPH

I

Vystavené (zálohové) faktúry – súčet všetkých vystavených faktúr
za dané fakturačné obdobie

J

Súčet vystavených neuhradených faktúr za dané fakturačné obdobie

K

Nedoplatok/preplatok – suma k úhrade – suma za spotrebu po odpočítaní uhradených zálohových platieb

L

Harmonogram zálohových platieb na ďalšie fakturačné obdobie – dátum vystavenia je vždy 1. deň v danom mesiaci a fa. je splatná
k 16. dňu v danom mesiaci

M

Číslo fakturačného meradla

N

Počiatočný stav meradla
z posledného vyúčtovania

O

Koncový stav meradla v danom fakturačnom období

P

Fakturované množstvo v m3 z bodu F

rvs.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio