+421 (0) 908 097 975

Ostatné informácie

Zákaznícka linka

Po – Štv

8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 hod.

Pia

nestránkový deň

Nahlásenie stavu vodomeru

Informovanie sa o zmluvách a faktúrach

Zmena harmonogramu preddavkových platieb

Zmena korešpondenčnej adresy

Zmena spôsobu úhrady faktúr

Ak potrebujete získať iné informácie
alebo sa poradiť

+421 (0) 905 800 203

Hlásenie porúch

Nonstop linka

Poruchy nám, prosím, bezodkladne nahláste

Porucha verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie

Porucha vodomerov v prevádzke

Chýbajúci kanalizačný poklop *1

Zatvorenie prívodu vody na uličnom
uzávere v prípade havárie *2

*1 Dôležité! Chýbajúce kanalizačné vpuste (mrežované štvorcové vpuste) treba nahlásiť správcovi komunikácie!

*2 Služba môže byť spoplatnená.

Napíšte nám

Na základe vyplnenia formuláru vás bude
kontaktovať náš pracovník.

kontakt