Prerušenie dodávky pitnej vody – výmena centrálneho vodomeru (BVS, a.s.)

Prerušenie dodávky pitnej vody – výmena centrálneho vodomeru (BVS, a.s.)

Dátum zverejnenia

18/08/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

18 augusta, 2023

Dhadovaný dátum opravy

Mesto / obec

Je dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu operatívneho výmeny centrálneho vodomeru pre Vašu lokalitu, ktorú zabezpečuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Znížený tlak vody vo vodovodnom potrubí

Dátum zverejnenia

10/08/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

7 augusta, 2023

Dhadovaný dátum opravy

Mesto / obec

Je dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na automatickej tlakovej stanici (ATS), ktorú odstraňuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Prerušenie dodávky pitnej vody – porucha na ATS (prevádzka BVS, a.s.)

Dátum zverejnenia

26/06/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

23 júna, 2023

Dhadovaný dátum opravy

23 júna, 2023

Mesto / obec

Je dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na automatickej tlakovej stanici (ATS), ktorú odstraňuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Znížený tlak vody vo vodovodnom potrubí

Dátum zverejnenia

28/03/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

28 marca, 2023

Dhadovaný dátum opravy

Mesto / obec

Je dočasne znížený tlak vody v prívodnom potrubí u dodávateľa (BVS, a.s.), čo spôsobuje nedostatočnú dodávku množstva pitnej vody z verejného vodovodu. Poruchu na automatickej tlakovej stanici (ATS) odstraňuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Porucha na ATS v prevádzke BVS, a.s.

Dátum zverejnenia

09/03/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

9 marca, 2023

Dhadovaný dátum opravy

9 marca, 2023

Mesto / obec

Je dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na automatickej tlakovej stanici (ATS), ktorú odstraňuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Porucha na vodovodnom potrubí

Dátum zverejnenia

06/03/2023

Mesto / obec

Tlmače

Bližšie určenie

Tlmače – Lipník

Francúzska ulica

Dňa

10 februára, 2023

Dhadovaný dátum opravy

11 februára, 2023

Mesto / obec

Bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti, ktorú vykonáva ZsVS OZ Levice.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.