Porucha na ATS v prevádzke BVS, a.s.

Porucha na ATS v prevádzke BVS, a.s.

Dátum zverejnenia

09/03/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

9 marca, 2023

Dhadovaný dátum opravy

9 marca, 2023

Mesto / obec

Je dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na automatickej tlakovej stanici (ATS), ktorú odstraňuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Porucha na vodovodnom potrubí

Dátum zverejnenia

06/03/2023

Mesto / obec

Tlmače

Bližšie určenie

Tlmače – Lipník

Francúzska ulica

Dňa

10 februára, 2023

Dhadovaný dátum opravy

11 februára, 2023

Mesto / obec

Bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti, ktorú vykonáva ZsVS OZ Levice.
Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Mesto / obec

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.