Oznámenie o dočasnom prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Oznámenie o dočasnom prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Dátum zverejnenia

06/03/2023

Mesto / obec

Miloslavov

Bližšie určenie

Obec Miloslavov

Dňa

28 februára, 2023

Dhadovaný dátum opravy

1 marca, 2023

Mesto / obec

Na základe informácie od spoločnosti BVS, a.s. zo dňa 28.02.2023 Vám Regionálna vodárenská spoločnosť oznamuje, že bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu v oblasti  Miloslavov. (https://www.bvsas.sk/poruchy-odstavky/planovane-odstavky/miloslavov-alzbetin-dvor-28-02-2023.html)

Plánovaný začiatok prerušenia : 28. 2. 2023 od 22:00 hod.

Plánovaný čas ukončenia prerušenia : 1. 3. 2023 do 06:00 hod.

Mesto / obec

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené nebude.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Za znížený komfort bývania spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.